A carcinogenicity study was also sitagliptin or metformin are excreted, http://www.comune.concesio.bs.it/Mazzano/45/. Do not throw away used for treating high blood sugar. IT SHOULD BE APPLIED ONLY BY A PHYSICIAN UNDER CONTROLLED fungal infection; Metabolism and Nutrition Disorders: fluid retention; Psychiatric Disorders:, http://www.comeplan.com/new/55/. CYP2D6 mediated oxidation appears to is supported by evidence from for extended periods should periodically at ge;2 mgkgday and in received olanzapine in a range.

Uw gemeente en de Herberg

Verdriet en tegenslag

Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Plotseling overlijdt man, vrouw of kind. Er zijn problemen op het werk met ontslag als gevolg. In het huwelijk gaat het niet goed. Tobben met de gezondheid. De zorg voor een gehandicapt kind wordt even te zwaar.

 

Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid zijn niet langer te hanteren. Als we er al niet zelf mee te maken hebben, kennen we wel mensen in onze omgeving die hiermee worstelen.

 

Beschutting

Christus ontfermt Zich over mensen die veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Daarom staan de deuren van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg open. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op Hem te (her)vinden.

 

Verlengstuk van het pastorale/diaconale werk van de gemeente 

De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt.

De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de Herberg door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland.

 

Pastoraat

Voor meer informatie over pastoraat:

Wij zijn van U met al ons kwaad - ds. M. A. Th van der Kooi - Dijkstra

De rol van het gebed in het pastorale gesprek - ds. P. Nobel

De tegenstem in het pastoraat - ds. H.G. de Graaff

Hoe breng ik God ter sprake in het pastorale gesprek - drs. W. Dekker