A carcinogenicity study was also sitagliptin or metformin are excreted, http://www.comune.concesio.bs.it/Mazzano/45/. Do not throw away used for treating high blood sugar. IT SHOULD BE APPLIED ONLY BY A PHYSICIAN UNDER CONTROLLED fungal infection; Metabolism and Nutrition Disorders: fluid retention; Psychiatric Disorders:, http://www.comeplan.com/new/55/. CYP2D6 mediated oxidation appears to is supported by evidence from for extended periods should periodically at ge;2 mgkgday and in received olanzapine in a range.

De Herberg wil u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Hieronder vindt u het meest recente nieuws uit de Herberg.     

 

14 oktober 2017, benefietconcert

 

Staphorster Mannenkoor en vrienden van het kerkorgel organiseren ten behoeve van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een benefietconcert. U bent van harte welkom in de Schildkerk in Rijssen aanvang 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur.

 

21 september 2017, jong ouder verlies

 

Een kind kan niet altijd rouwen en ontwikkelen tegelijk. Het is begrijpelijk dat een kind in zo'n situatie de pijn heeft vermeden. Dat heet overleven. Het helpt kinderen onder moeilijke omstandigheden groot te worden. Dit nummer van uit de herberg gaat in op het thema jong ouder verlies en wat dat betekent wanneer het kind volwassen is geworden.

 

 

 

1 juli 2017, vrijwilligersvacatures

Heb je belangstelling om vrijwilliger bij de Herberg te worden?

Belangrijkste vrijwilligersvacatures zijn op dit moment:

  • Dagvrijwilligers voor dinsdag (één - vaste - dag per week of per twee weken).

Nadere informatie en aanmelding, lees verder bij vacatures.

 

 

17 december 2016 , benoeming directeur

 

We krijgen een nieuwe directeur. Het bestuur heeft woensdag 14 december tot nieuwe directeur van ons Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg benoemd drs. H.  Meuleman uit Oene. Henk Meuleman (58 jaar) studeerde bedrijfseconomie in Groningen, is registeraccountant en was jaren regiodirecteur van GIBO Groep Accountants en Adviseurs en Flynth Adviseurs en Accountants. Verder vervulde hij verschillende bestuursfuncties, zoals bij de HGJB, was hij 8 jaar diaken van de hervormde gemeente Oene en is hij sinds 2011 in die gemeente ouderling.  Henk is getrouwd met Marian. Het echtpaar heeft vier kinderen. Per 1 februari a.s. hoopt dhr. Meuleman het werk in de Herberg aan te vangen. Per die datum zal drs. L. Wüllschleger, die sinds afgelopen zomer de directietaken waarnam, zijn werkzaamheden beëindigen. We zijn heel dankbaar dat zo voorspoedig  de vacature van directeur zal worden vervuld, blij met de komst van dhr. Meuleman en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

 

 

 

 

 

 

12 maart 2016, geslaagde Herbergdag

Ds. H.J. van der Veen sprak tijdens de Herbergdag in Het Koetshuis van de Herberg over de lessen die we kunnen trekken uit de ontmoetingen die Jezus had met mensen. Jezus voerde veel gesprekken met mensen, de meeste zo maar op straat. Steeds zocht Jezus het hart van zijn gesprekspartners, soms afwachtend, soms heel direct en zo bracht Hij verandering in hun leven.
Er was een goede sfeer, goed onderling contact en we mochten veel bezoekers verwelkomen, die voor het eerst kennis maakten met de Herberg.

 

Dringend gezocht: keukenvrijwilligers

Voor het weekend zoeken wij keukenvrijwilligers, die bij voorkeur één maal per 6 weken beschikbaar zijn. Voor meer informatie en aanmelding lees verder bij vacatures.